Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 19-01-2020 16:48:19
Geldzaken & Recht

Voorlopige aanslag 2020

Dat is niets nieuws. u kunt in termijnen betalen. met ineens betalen heeft u een geringe korting.