Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ja
janf43 - 20-01-2020 12:23:53
Geldzaken & Recht

Voorlopige aanslag 2020

Dat is al jaren zo. en u hoeft helemaal de voorlopige aanslag voor eind februari te betalen. gespreid betalen over 11 maanden is mogelijk.