Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

he
henkie.penkie - 21-01-2020 08:22:58
Geldzaken & Recht

Voorlopige aanslag 2020

Het is al jaren zo, dit krijg waarschijnlijkt omdat je al eerder eens belasting heb moeten betalen of terug krijgen. overigens kun je dit ook stop laten zetten
maar is aan te bevelen om dit niet te doen zie onderstaande link.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/voorlopige-aanslag/voorlopige-aanslag