Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

th
theovandeschoor - 21-01-2020 15:00:59
Geldzaken & Recht

Voorlopige aanslag 2020

Is ook voor mij van toepassing denk dat je er weinig aan kunt doen helaas