Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

simon55 - 13-05-2020 16:31:24
Vrije tijd & Tuin

Dakkapel

Ik neem aan dat het bedrijf dat bij u de dakkapel geplaatst heeft , op de hoogte was van het gat van 8 cm. zij hebben dit gedicht met bitumen en een loodlap. maar het gat is dus niet goed gerepareerd. en meerwerk zoals het bedrijf schetst , is niet juist dat hebben ze zonder meer gezien , toen zij een begroting maakten. ik zou niet het volledige bedrag gaan betalen , maar € 10.000 . dan komen ze vanzelf wel , en stel hun in gebreke , met een optie van drie weken na heden herstel