Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 21-05-2020 10:36:40
Vakantie & Reizen

Omboektermijn verlopen

Na het zien van uw korte reactie op de vragen om wellke boekingsorganisatie het betreft kan ik in deze niets anders stellen dan dat u gelijk kunt hebben van het gegeven van een mondelinge overeenkomst. het probleem is dan wel, dat indien dat zo is de overeenkomst inhield dat u uiterlijk 4 weken voor vertrekdatum uw voorkeur kon doorgeven. letterlijk en dus formeel heeft u dat niet gedaan. een beroep doen op het bestaan van een overeenkomst lijkt mij dus niet effectief.

wel is het zo dat u op basis van al hetgeen nu bekend is m.b.t. het geen doorgang kunnen vinden u mogelijk recht heeft op het terugontvangen van uw geld.
dat geldt in ieder geval indien overheidsmaatregelen zoals nu van toepassing in frankrijk betekenen dat uw vakantie niet kan doorgaan.

de vraag van zowel @marita5 als mij wie de organisatie is was in ieder geval door mij (maar ik neem aan ook door @marita5) bedoeld om na te gaan of het boekingsbedrijf op schrift gestelde annuleringsregels heeft of speciefike regels heeft opgesled m.b.t. de huidige covid19 problematiek.

dat kunnen wij dus niet voor u doen. edoch, dat kunt u mogelijk zelf en dan vaststellen of men wel of niet van de eigen regels afwijkt.
dat staat allemaal los van het gegeven dat u op uw vraag om uitstel geen antwoord kreeg.

m.b.t. uw rechten is deze info mogelijk van nut voor u:   https://www.anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie/voordat-de-reis-begint/gevolgen-coronavirus-voor-geboekte-reis?digitalehandtekening=zxrysty3yrhkj%2bevntn9u45nhgcyru0uevhbtphg9r5akvqcpqbpzgou9prf%2fpn%2ftqfuckjftsgl6zlujrbwdk5rgwpccnngz0qhfnpxfxa%3d&utm_source=nbinformatieservice&utm_medium=email&utm_campaign=os_o_anwb_nb_2020_apr-a000038343-april1-versie%20a&utm_content=00_faq1_reisgeboekt" target="_blank">https://www.anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie/voordat-de-reis-begint/gevolgen-coronavirus-voor-geboekte-reis?digitalehandtekening=zxrysty3yrhkj%2bevntn9u45nhgcyru0uevhbtphg9r5akvqcpqbpzgou9prf%2fpn%2ftqfuckjftsgl6zlujrbwdk5rgwpccnngz0qhfnpxfxa%3d&utm_source=nbinformatieservice&utm_medium=email&utm_campaign=os_o_anwb_nb_2020_apr-a000038343-april1-versie%20a&utm_content=00_faq1_reisgeboekt

annulering corona: in beginsel betaalt u iets voor een dienstverlening die niet wordtverleend en zou u, zoals recent ook aan de orde op een vrijdag bij meldpunt van omroep max actie kunnen nemen in de context van het in gebreke blijven m.b.t. nakomen van een overeenkomst. dat zal dan formeel vorderen betekenen waarvoor bij o.a. op de site van de consumentenbond en juridisch loket een voorbeeldbrief te vinden is. maar voor u dat doet: kijk de uitzending eerst terug en luister naar hetgeen daar wordt verteld. https://www.maxmeldpunt.nl/" target="_blank">https://www.maxmeldpunt.nl/