Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

adrie2 - 19-12-2005 15:26:00
Auto & Vervoer

Wie heeft er ook problemen met het ontvangen van ns-mailings

bedankt voor het antwoord.


erger is dat ik ook niet zonder extra reclameren mijn vrij-reizenbiljetten (60+) ontvang. dat duurde dit jaar zo lang dat ik die pas ontving nadat de geldigheid van het eerste biljet was verlopen.


die mogelijkheid om mijn kaart in te trekken en me opnieuw aan te melden heb ik in een eerder gevoerd telefoongespek eens genoemd, maar men bezwoer mij dat dat niet nodig was.


het is bij ns kennelijk erg moeilijk om een simpele correctie in hun adressenbestand uit te voeren. na veertien keer soebatten ben ik het goed zat.