Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

newmikey - 28-06-2020 18:58:56
Garantie & Verzekeringen

Rolluiken kliniek komt zijn verplichtingen niet na

Waaruit maakt u op dat afstellen van de rolluiken een verplichting van de leverancier is?