Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Rolluiken kliniek komt zijn verplichtingen niet na

In gebreke stellen en naleving vorderen via uw rechtsbijstandsverzekeraar.