Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 29-06-2020 12:06:30
Vrije tijd & Tuin

Kustmarathon gaat niet door, maar geen geld terug

U heeft recht op een redelijk deel van het geld terug. namelijk, alle kosten die ter voorbereiding zijn gemaakt mogen worden afgetrokken van het betaalde bedrag mits afdoende beargumenteerd. het gaat hier niet om een theater voorstelling oid maar om deelname aan een sportevenement. daarbij geeft u de organisatie opdracht om mede in uw naam dit evenement te organiseren, vandaar dat u niet het hele bedrag  kan terugkrijgen.