Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 08-07-2020 16:16:41
Geldzaken & Recht

Retourzending wordt niet opgehaald door de verkoper

U moet hem een ultimatum stellen. nu gebruikt hij uw huis als opslag voor de kapotte spiegel.
binnen 14 dagen afhalen en anders met het grofvuil mee.
ondaks de goede service bent u niet verplicht dit stuk langer te bewaren. de afspraak was dat u een vervangende spiegel kreeg, waar u blij mee mag zijn omdat de eerste spiegel zonder gebreken is geleverd en een barst in een spiegel iha onder geen enkele garantie valt,
maar hij zou de oude meenemen. dat doet hij niet binnen redelijke tijd.