Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pe
peterpub - 03-09-2020 20:25:30
Geldzaken & Recht

Identificatieplicht bij banken

ook ik heb bij aegon te maken met de heridentificatieplicht ihkv de wwft. omdat ik conform het advies van de overheid zuinig wil zijn met het verstrekken van persoonlijke gegevens, heb ik in een chat met aegon gemeld dat ik uiteraard aan de wettelijke identificatieplicht wil voldoen, maar dat wil doen met de kopieid-app van de rijksoverheid, die de mogelijkheid biedt een watermerk over de kopie van je id-card of paspoort aan te brengen. de autoriteit persoonsgegevens stelt op haar website dat banken en verzekeraars te allen tijde genoegen moeten nemen met een 'beschreven' kopie van het id-bewijs, mits de vereiste gegevens (bsn bv.) zicht- en leesbaar zijn.


de medewerker van aegon meldde mij dat de identificatie verplicht moet plaatsvinden met hun eigen app (dus niet mag met de overheidsapp!), dat er een sticker oid over het id-bewijs gelegd mag worden, maar dat tegelijkertijd ook de chip in het id-bewijs gekopieerd wordt. nu weet ik niet welke gegevens er precies op die chip staan, maar ik vermoed dat aegon hiermee tóch weer beschikt over een onbeschreven kopie van het id-bewijs! en dus ook weer meer gegevens verzamelt dan de overheid voor de wwft verplicht stelt.


aegon biedt inmiddels kennelijk de mogelijkheid voor mensen zonder smartphone om een bedrijf aan huis te laten komen voor het opnieuw identificeren, maar die maken ongetwijfeld gebruik van dezelfde app, mét kopiëren van de id-cardchip.


hoewel aegon dus expliciet beweert "wij slaan alleen de gegevens op die nodig zijn voor identificatie." (https://www.aegon.nl/particulier/klantenservice/id), verzamelt zij vermoedelijk via de chipkopie meer gegevens. wanneer de klant aanbiedt aan de identificatieplicht te willen voldoen middels de kopieid-app van de rijksoverheid wordt dat geweigerd en gedreigd met beëindiging van de dienstverlening. en dat ook steeds met de dreiging dat heridentificatie met hun app binnen 4 weken moet gebeuren. bij de bank knab speelt een soortgelijk scenario met een eigen opgetuigde app, en andere banken zullen vast volgen.


bij telefonisch contact hierover met de autoriteit persoonsgegevens werd volstaan met de opmerking dat de ap hieraan werkt en tezijnertijd (“maar daar zal wel enige tijd overheen gaan”) met een reactie zal komen, waarna het gesprek abrupt werd beëindigd.


hoe kunnen we hier klaarheid over krijgen?