Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 27-09-2020 12:38:31
Auto & Vervoer

Aanpassing polisvoorwaarden en premie autoverzekering.

Wat is een normale gang van zaken? de naamswijziging, de prijsstijging of de gehanteerde termijn?