Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 27-09-2020 12:43:11
Auto & Vervoer

Aanpassing polisvoorwaarden en premie autoverzekering.

ja, dat is de normale gang van zaken, maar als u de verhoging niet wenst te betalen, zou ik maar op internet spitten naar een voordeliger verzekering. ivm de verhoging en gewijzigde voorwaarden hebt u geen opzegtermijn.