Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Co
Com-mcr - 28-09-2020 11:50:06
Auto & Vervoer

Aanpassing polisvoorwaarden en premie autoverzekering.

Klachten over verhoging van de verzekeringspremie en/of wijziging van de voorwaarden komen met regelmaat terug bij kifid.
er is een kifid kennisdocument over dit onderwerp dat u inzicht geeft in de manier waarop kifid met dit soort klachten omgaat.

 
https://www.kifid.nl/nieuwe-verzekeringspolis-met-veel-hogere-premie/" target="_blank">kifid kennisdocument: nieuwe-verzekeringspolis-met-veel-hogere-premie/