Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mahadma - 17-10-2020 12:15:03
Geldzaken & Recht

Contract basic fit ineens verlengd

Wat "bevriezen" van 'verplichtingen' zoals contracten en betaalverplichtingen betreft:

als je door de corona bij de bank/belastingdienst 'bevroren' wordt, dan wordt het bedrag niet kwijtgescholden, de betalingen worden vertraagd/opgeschort tot nader order. je moet dus uiteindelijk wèl de volledige termijnen betalen.

waarom zou dan een "bevroren" fit 4 enz niet bevroren kunnen worden met een herstart van het contract na een bevroren periode?

per slot wordt er niet betaald in de bevroren periode en duurt de contractduur = 12 + 1 maanden niet langer uiteindelijk.