Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 26-10-2020 14:19:49
Auto & Vervoer

Letselschade gehuurde quad

Uw dochter is 21, volwassen en heeft een rijbewijs b want ze reed auto. een quad mag je rijden met rijbewijs b . instructie is niet nodig, het is een viereielig motorvoertuig dat is toegelaten op de openbare weg. de wa verzekering is verplicht, verdere verzekering niet.
de wa stond in de huurovereenkomst, als uw dochter geen afkoop eigen risico heeft getekend dan is het terecht dat de verhuurder 1000€ achterhoudt. uw dochter heeft het recht de schade door een onafhankelijk expert te laten beoordelen maar is voor het volledige schadebedrag verantwoordelijk.