Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

getty - 22-02-2021 16:06:55
Geldzaken & Recht

Minimale afstand tussen achtergevel en woning

zolang de woning niet direct in uw woning in kijkt mag het volgens mij.maar maak bezwaar als u het er niet mee eens bent