Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

$0Msss.. - 22-02-2021 16:17:29
Geldzaken & Recht

Minimale afstand tussen achtergevel en woning

Is u de enige of meerdere?

samen sta je sterker en protesteer tegen  deze op de erfgrens  gebouwde.

mijn huidige woning moest  2 meters  van de erfgrens aan zijkant gebouwd worden...  voor en achter nog meer,
maar die waarden gelden niet voor u maar de te bouwen woning.

gelijk protest aantekenen, want  je uitzicht word niets meer en erg donkere tuin.
en hoe gaan ze bouwen? 

zonder steiger want het achterpad moet  als nooduitgang + voor fietsen en zo vrij blijven!