Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ne
neodutchio - 22-02-2021 16:22:50
Geldzaken & Recht

Minimale afstand tussen achtergevel en woning

Als uw huis een jaar geleden is opgeleverd en ze nu aan een andere rij huizen begint, dan moest daar toentertijd al plannen voor zijn. een gebied wordt compleet ingetekend, voorbereidend werk wordt gedaan zoals het inplannen van wegens afvoer en nutsvoorzieningen. het lijkt mij sterk dat ten tijde van uw aankoop er 0,0 bekend zou zijn over deze rij huizen. het lijkt er op dat u blind een huis gekocht hebt in een groot plan. dat is niet slim te noemen.

maar uw situatie is niet uitzonderlijk. in mijn oude woning keken onze buren ook op de zijgevel van de rij huizen aangrenzend aan onze straat. een mogelijke invalshoek voor bezwaar is als de nieuwe woningen daglicht wegnemen uit uw huis.