Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerbera - 22-02-2021 16:23:06
Geldzaken & Recht

Minimale afstand tussen achtergevel en woning

U schrijft dat de woning op de erfgrens wordt gebouwd en er een klein paadje overblijft. dit zou betekenen dat het paadje op uw grond komt te liggen en daar is toestemming van u voor nodig evenals het bouwen op de erfgrens. 

overigens zijn daar geen vaste regels voor maar moet het aan een reeks eisen voldoen zoals bestemmingsplan en brandoverslag. informeer eens bij uw gemeente wat hierover in de bouwvoorschriften staat die zij hebben vastgesteld.