Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 22-02-2021 16:55:17
Geldzaken & Recht

Minimale afstand tussen achtergevel en woning

Bouwen direct tegen de erfgrens aan mag indien tenzij dit anders is geregeld in het bestemmingsplan en/of omgevingvergunning. 

ik ga er daarbij vanuit, dat de overblijvende ruimte voor het pad op uw grond ligt en er geen gezamenlijk gebruik is. maar indien dat toch wel zo is, het ligt dan toch niet op grond van de toiekomstige buren.

het lijkt mij dat u, hoe jammer dan ook, niet (wijzigingen) het bestemmingsplan in de gaten heeft gehouden resp. de omgevings/bouwvergunning aan u is ontgaan want dan had u bezwaar kunnen maken. is uw woning een koopwoning, vraag dan eventueel nader advies bij https://www.eigenhuis.nl/contact/" target="_blank">https://www.eigenhuis.nl/contact/  mogelijk kunt u nu nog bezwaar aantekenen maar als er al gebouwd wordt zal dat problematisch zijn.