Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 23-02-2021 09:50:24
Geldzaken & Recht

Minimale afstand tussen achtergevel en woning

Zojuist zie ik een bericht in 'de stentor' over een besluit m.b.t. bezwaar tegen het feit dat een woning te dicht op het huis van de buren is gebouwd. het staat 30 cm te dicht op de erfgrens. de bezwarencommissie heeft besloten dat er niet gehandhaafd behoeft vte worden omdat 'de overtreding' is beperkt. 'afbreken staat niet in verhouding tot overlast ven buren'.  ik maak hieruit op dat het inderdaad zo kan zijn dat in gemeenten sprake kan zijn van regelds waar men zich aan te houden heeft m.b.t. afstand van bouw van alleenstaande woningen (o.d. (rijtjeswoningen staat hoe dan ook pal tegen elkaar). 

m.a.w. geeft dit aan dat het de moeite is om dit echt goed na te gaan of bouw op de erfgrens (pal tegen de erfgrens aan) wel is toegestaan als er nog sprake is van bouw(plannen). het kan dus zijn dat bezwaar goed mogelijk is en er zelfs handhaving kan worden gevorderd via bezwaarregeling.  zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/bezwaar-tegen-beslissing-overheid" target="_blank">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/bezwaar-tegen-beslissing-overheid.  (in de gemeente olst-wijhe zijn dus kennelijk wel nadere regels en in andere gemeenten kan dat dus ook het geval zijn.