Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

$0Msss.. - 23-02-2021 11:02:02
Geldzaken & Recht

Minimale afstand tussen achtergevel en woning

Plannen nu openbaar dus bij aankoop kon je nog niets weten....

maar bouwen  op erfgrens... dat worden lastige stijgers voor metselen blinde muur, jou achterpad moet open blijven en er mag ook geen materialen komen te staan.....  dus  lastig voor bouwbedrijf.

wel vragen of dit geregeld is.