Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Minimale afstand tussen achtergevel en woning

Maak een afspraak met uw gemeente en vraag dan gelijk wat er geregeld is over bouwen op of tegen de erfgrens. dat kan in iedere gemeente iets anders zijn. doe dit zo spoedig mogelijk en mocht dit inderdaad niet mogen dan gelijk bezwaar aantekenen, nog voor er een schep ik de grond gezet is.