Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sira - 07-09-2021 09:32:08
Huishouden & Energie

Woningcorporatie wilt niet mee werken aan een ander huis

Heeft u weleens naar dat programma "een huis vol" gekeken? bij sommige gezinnen delen er meerdere kinderen 1 slaapkamer.
als u dat ook zou doen dan houdt u kamers over.
de grote gezinnen van vroeger (12 of meer kinderen) woonden in zeer kleine arbeiderswoninkjes en werden de slaapkamers ook door meerdere kinderen gedeeld.