Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerbera - 15-09-2021 14:45:14
Huishouden & Energie

Zonnepalenen, verschil terug levering stroom en opgaaf eneco

De door de panelen opgewekte energie, 324 kwh wordt niet volledig aan het net geleverd, immers u heeft ook zelf verbruik van uw apparaten. als u een slimme meter heeft kunt u daarop aflezen wat er is terug geleverd en het overige is eigen verbruik. en aangezien de panelen s'nachts niets opwekken maar u wel verbruik heeft zit daar het verschil in.

let op: de bruto stroomproductie is niet dezelfde hoeveelheid stroom als wordt aangeven op de slimme meter. een deel van de stroom gebruik je namelijk zelf in de woning ook al ben je zelf niet thuis. denk dan bijvoorbeeld aan sluipverbruik en apparaten als de koelkast en het ventilatiesysteem. de https://www.eigenhuis.nl/energie/klimaatplannen/slimme-meter" target="_blank">slimme meter kan alleen de stroom registreren die je levert aan het net of afneemt van het net.
https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/zonne-energie/zonnepanelen-zo-gebruik-je-zelf-de-opgewekte-stroom#/" target="_blank">bron