Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Fr
Frysk - 16-09-2021 11:20:06
Huishouden & Energie

Zonnepalenen, verschil terug levering stroom en opgaaf eneco

Dank voor de reacties.
de uitleg van met name malty is voor mij helder en duidelijk.