Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 17-09-2021 11:29:14
Huishouden & Energie

Zonnepalenen, verschil terug levering stroom en opgaaf eneco

Volgens eneco heeft u 111 kwh gebruikt en is er dus meer opgewekt dan uw eigen meting aangeeft.