Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 19-09-2021 14:17:49
Huishouden & Energie

Stroom voor 25 euro permaand ?

Wat is daar voor vreemds aan? ligt er maar aan hoeveel u denkt te verbruiken en vergeet de heffingskorting van ruim € 500 die in mindering is gebracht.