Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Hans NB - 19-09-2021 14:22:29
Huishouden & Energie

Stroom voor 25 euro permaand ?

Mahdma, dit kwam ik tegen via hoyhoy.