Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Kees de Coo - 20-09-2021 14:31:12
Huishouden & Energie

Stroom voor 25 euro permaand ?

Dat bestaat gewoon niet!! trap er niet in!!