Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 20-09-2021 18:16:45
Winkels & Webshops

Ervaring erfrechtplanning

Indien de buurvrouw de planner niet zellf heeft uitgenodigd en en dit nog geen 14 dagenm is geled kan zij dit herroepen. ik vrees echter dat het al langer is geleden en dan is het een kwestie van raadplegen van een hierin gespecicialiseerde juriust (advocaat of notatris en dan dit te raadplege - het juridisch loket, tel. 0900 - 8020 (25 cent per minuut, met een starttarief van 4,5 cent plus je gebruikelijke belkosten, tot een maximum van 12,50 euro, zie voor meer informatie https://www.juridischloket.nl/" target="_blank">https://www.juridischloket.nl  het lijkt mij dat gelet op de naar u genoemede en mijn menig grove fouten (en misleiding?) dit aan de orde kan zijn: https://www.wetrecht.nl/ingebrekestelling/" target="_blank">https://www.wetrecht.nl/ingebrekestelling/ en zij eventueel dit al zelf kan bvenutten. https://www.juridischloket.nl/voorbeeldbrieven/voorbeeldbrief-ingebrekestelling/" target="_blank">voorbeeldbrief-ingebrekestelling/  inderdaad m.i. grove nalatigheid. indien het bedrijf van de adviseur is aangesloten bij een branchevereniging met klachtprocedure kan ook dat worden benut. het lijkt mij echter om toch een jurist te benaderen (en dan mogelijk één die de eerste intake gratis doet).

ps. aan ervaringen nheeft u niets, er dient gehandeld te worden om dit procedureel aan te pakken. 


ik zie inmiddels dat @marita5 u (kruisend met mijn reactie) ook al wijst op ingebreke stellen! 
en nog een ps: in de brief in ieder geval dus ook stellen dat de eigen voorwaarden kennelijk worden genegeerd.