Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

He
HenkDeZevende - 20-09-2021 18:21:36
Winkels & Webshops

Ervaring erfrechtplanning

Als je opdracht hebt gegeven kun je niet zomaar onder het contract vandaan. geef schriftelijk aan wat er mis is en laat dat corrigeren. niemand is geïnteresseerd in de hoeveelheid vertrouwen die mensen hebben, dat is van belang vóór je de opdracht gunt, niet daarna