Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ma
malty - 21-09-2021 10:37:57
Winkels & Webshops

Ervaring erfrechtplanning

Uw buurvrouw toch maar adviseren om door te gaan met dat bureau anders is ze €600 kwijt plus als ze alsnog een testament wil de kosten voor een andere notaris.