Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 23-09-2021 14:52:33
Geldzaken & Recht

Bankzaken overleden moeder

Ik heb nu iets meet tijd en wil wijzen op de volgende aspecten.

1. (ik zie inmiddels dat @malty er al naar verweess: uw zuster kan uitsluitend haar legitieme portie opeisen indien zij bij testament is onterfd
2. m.b.t. geld opname voor overlijden is het van belang hoeveel tijd er dat is gebeurt voor het tijdstip van overlijden (en dan ook aan wie). ik gaf al aan dat ik uit uw vraag meen te mogen opmaken dat u niets daarvan heeft gehad. zie voor de consequenties o.a. indien het geld aan (andere?) erfgenamen is geschonken: schenking 180 dagen voor overlijden als u een schenking krijgt van iemand die kort daarna overlijdt kan de schenking als onderdeel van de erfenis worden gezien. deze 180 dagen regel, ook wel 180 dagen fictie genoemd, betekent dat de betaalde schenkbelasting wordt verrekend met de te betalen erfbelasting. is dat gunstig of ongunstig?  en deze https://www.notaris-info.nl/vraagbaak/schenking-van-broer-vlak-voor-overlijden.html" target="_blank">https://www.notaris-info.nl/vraagbaak/schenking-van-broer-vlak-voor-overlijden.html   
3. indien uw zus, zoals ik meen te lezen in uw vraag de nalatenschap heeft verworpen heeft zij m.i. helemaal niets te vorderen. 

ergo: een 3-tal belangrijke aandachtspunten waarbij ook nog aan de orde is dat uw zus een strafbaar feit pleegt indien zij u onterecht beschuldigd.


en zie mogelijk overbodig (na ook de verwijzing die de redactie al gaf) ook nog deze info https://allesovererven.nl/erfrecht/afwikkeling-van-de-nalatenschap/" target="_blank">https://allesovererven.nl/erfrecht/afwikkeling-van-de-nalatenschap/