Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Iv
Ivo W - 24-09-2021 13:16:01
Geldzaken & Recht

Bankzaken overleden moeder

Giften die bij leven en welzijn zijn gedaan, vallen normaliter buiten de afhandeling van de erfenis. wel geldt de hier al genoemde 180-dagen regeling, waarbij giften die in de laatste 180 dagen van het leven zijn gedaan beschouwd worden als onderdeel van de erfenis.

maar let op: wanneer de overledene (gedeeltelijk) handelsonbekwaam of (gedeeltelijk) wilsonbekwaam is verklaard, dan kan de periode verder teruggaan. denk hierbij aan een persoon die vanwege vergevorderde dementie de eigen financiële zaken niet meer beheerde. bij een eventuele rechtszaak kan dan door de rechter bepaald worden dat giften die gedaan zijn na het moment dat de overledene onbekwaam is verklaard worden gezien als transacties die niet vrijwillig door de overledene zijn uitgevoerd. met als gevolg dat het niet als gift wordt gezien, en het 'geschonken' bedrag dus toch nog tot de erfenis gerekend kan worden.

dus ja, het stond moeder vrij haar geld naar eigen inzicht te spenderen of weg te geven, indien zij mentaal een goede gezondheid had en daarmee geacht kan worden dat ze de gevolgen van die financiële keuzes kon overzien. 

maar los van bovenstaande: u hoeft de gegevens die de advocaat opvraagt uiteraard niet zelf uit te printen. alles wat u digitaal heeft, kunt u uiteraard digitaal aanleveren. gewoon vragen naar het mailadres waar u die gegevens naartoe kunt sturen, omdat de documenten nu eenmaal digitaal zijn. wanneer de advocaat uw aanbod om de digitale gegevens ook digitaal aan te leveren afslaat, dan bent u snel uitgesproken. u heeft dan gelegenheid gegeven tot inzage, het is dan niet uw probleem dat de advocaat (en uw zus) geen gebruik willen maken van de mogelijkheid die u biedt.

dus: vraag naar welk adres u de gegevens mag sturen.

en nee, u hoeft niet elke uitgave te kunnen verantwoorden. tenzij: de overledene (deels) onbekwaam werd geacht en u formeel als curator aangewezen was. overigens zal in dat geval de rechtbank jaarlijks uw 'boeken' gecontroleerd moeten hebben.