Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

panter22 - 24-09-2021 15:36:15
Geldzaken & Recht

Bankzaken overleden moederwordt een kind dat een beroep doet op de legitieme portie erfgenaam in de nalatenschap?

nee, een kind dat onterfd is en aanspraak maakt op de legitieme portie, wordt daarmee geen erfgenaam. hij krijgt een vordering op de gezamenlijke erfgenamen (of op de langstlevende als de wettelijke verdeling van toepassing is), en is daarmee dus schuldeiser.
heeft het onterfde kind dat aanspraak maakt op de legitieme portie recht op inzage in de bescheiden ter zake de nalatenschap?

ja, het onterfde kind dat aanspraak maakt op de legitieme portie heeft recht op inzage en afschriften van alle bescheiden die hij nodig heeft om zijn legitieme portie te kunnen berekenen. hij heeft ook recht op alle daartoe strekkende inlichtingen.https://www.familie-erfrecht.nl/10-meest-gestelde-vragen-legitieme-portie/" target="_blank">https://www.familie-erfrecht.nl/10-meest-gestelde-vragen-legitieme-portie/