Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Bankzaken overleden moeder

ik lees alles nogmaals door en zie:    


 


4 kinderen kregen elk  25% van de rest die over was na overlijden.
er zijn 5 kinderen maar die  nr 5 reageerde niet.


 


of die onterf is volgens de regels?  dat is nu de  vraag.


 


als  4 mensen elk  €1250,- kregen als er €5000 was    maar hadden normaal recht op 5x €1000,-


 


dan  moet deze advocaat geen 10%  zijnde €125,-  x4= €500,- eisen maar 20%  dus  4x €250 = €1000,=


die die haar helpt   vraagt maar 10% en geen 20%????


 


hoeveel er na de uitvaart die bepaald niet gratis is en alle nagekomen facturen nog over is  hoef ik niet te weten.


kan nihil of negatief geweest zijn.


 


giften van jou moeder  zijn na ½ jaar volledig voor jou, alleen laatste half jaar kan bij erfenis  gerekend worden dus ook bank van laatste  7 maanden is voldoende.


 


maar als ze contant  op heeft genomen en  maanden later uitdeelde?


als je de vuile was en nog veel meer hebt gedaan mag daar iets extra  tegenover staan.


 


maar heeft zij tijdig op  overlijden van haar moeder gereageerd?


als je  een maand lang niets hoorde en wel juiste adres had en meerdere pogingen, dan  heeft ze blijkbaar geen interesse.


 


haar rechtsbijstand doet wat zij riep en  niet wat waar is.


als je vele duizenden euro's  aan rechtshulp  claim  die ver boven de erfenis gaan is haar probleem.


 


wanneer is de overleden en wanneer reageerde zij eindelijk?


en dat ze geen inzage kreeg, bij overlijden vervalt dat wel,  want ze heeft recht op inzage.


350x printen hoeft niet,  ze mag inzage  en  je hoeft het niet mee te geven.


 


ook is bij grote contant een loterij of je het nog weet.


zelf betaal ik veel contant, 


niet traceerbaar en of het boodschappen


  of voor haar 4 goede kinderen,


haar broer of goede doel is?


 


als je vader is afgehandeld  mag zij alles opmaken wat zij wilde.


dus heeft zij zich  tijdig bij jou gemeld  en  heeft ze nog rechten op erfenis of onterfde?


als zij niets liet horen na meerdere pogingen mag je er vanuitgaan dat ze niets wilde en is ze nu te laat.