Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

il
iljaha - 27-09-2021 19:17:30
Huishouden & Energie

Zonnepanelen leveren te weinig op

Aan de achterkant meer zonne-uren dan aan de voorkant. vandaar ook daar meer panelen.