Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Donuts
Donuts - 09-10-2021 10:30:29
Geldzaken & Recht

Vanuit bijstand koophuis aan kinderen schenken

Nee, natuurlijk kan dat niet.

je moeder zal het huis moeten verkopen en alles wat dat aan winst oplevert, behalve een toegestaan vermogen van rond de € 6.000,-, heeft de gemeente recht op, niet de kinderen.