Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ro
ronny530 - 09-10-2021 13:12:01
Geldzaken & Recht

Vanuit bijstand koophuis aan kinderen schenken

Door het overlijden van uw vader heeft uw moeder het eigendomsrecht van de woning verkregen. uw moeder ontvangt een bijstandsuitkering omdat de woonlasten als uitgave beschouwt worden m.a.w. ze heeft wel een eigen vermogen maar die zit in stenen die ze niet op kan eten. bij verkoop van de woning komt er vermogen vrij die ze aan dient te wenden om in haar eigen onderhoud te voorzien dus schenken is geen optie. bij verkoop van de woning wordt als eerste het uitstaande hypotheek bedrag in mindering gebracht en wat er over blijft als vermogen gezien en dat betekend dat eerst dat vermogen aangewend dient te worden om in het eigen onderhoud te voorzien, stel dat er 100.000 euro overblijft dan vervalt het recht op een bijstandsuitkering en wordt pas weer hervat als na verloop der jaren het vermogen onder de toegestane norm is gekomen. uw moeder mag het overgebleven bedrag wel schenken maar dan zit ze zonder uitkering en wordt ze afhankelijk van uw broer. al met al geen goede oplossing om in een bijstandssituatie een schenking te doen maar misschien is het mogelijk om de woning aan uw broer te verhuren waarbij de huursom in mindering van de bijstandsuitkering wordt gebracht. het enige wat ik kan advieseren is dat uw moeder contact met de uitkerende instantie opneemt en naar de mogelijkheden vraagt.