Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Th
Theawaalen - 10-10-2021 18:42:41
Geldzaken & Recht

Vanuit bijstand koophuis aan kinderen schenken

Had je vader toen hij was overleden een testament dan kunnen jullie kijken wat daar instaat over jullie rechten het kan zijn dat jullie moeder jullie erfdeel uit zou moeten betalen maar dat zou in het testament moeten staan