Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ja
Ja Ja - 11-10-2021 01:28:21
Geldzaken & Recht

Vanuit bijstand koophuis aan kinderen schenken

De gemeente neemt ook de schenkingen van de afgelopen maanden mee en zal dit aftrekken van de bijstand.
wat mogelijk is, is dat uw moeder het appartement aanneemt en het koophuis aan u onderverhuurt. ze zal dan haar bijstand verliezen, maar dit wordt gecompenseerd door de huurinkomsten.