Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 11-10-2021 11:49:42
Geldzaken & Recht

Vanuit bijstand koophuis aan kinderen schenken

Ze heeft een hypotheek. het huis is van de bank totdat de hypotheek is afbetaald.