Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Extra kosten verzekeringspakket die niet op de polis staan

Uiterst merkwaardig dat uw verzekeraar u dat niet kan vertellen. hoewel dat iets meer moeite kost lijkt het mij zinvol om deze vraag via e-mail of brief te stellen met vraag om duidelijk antwoord.  zelfs een bedrag ad. €1,25 per maand moet verklaard worden en ook in de nota staan. u kuntr ook gebruik maken van de klachtregeling van uw verzekeraar indien een en ander niet duidelijk op de contractvoorwaarden en nota is vermeld.  (https://www.verzekeraars.nl/branche/zelfregulering/klachten-en-tuchtrecht" target="_blank">https://www.verzekeraars.nl/branche/zelfregulering/klachten-en-tuchtrecht )