Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Geboren Amsterdammer - 11-10-2021 18:45:42
Auto & Vervoer

Parkeervergunning

Geachte hanrhoq, 

om welke stad gaat het?

het is een ordinaire manier om geld te verdienen door de gemeente.