Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Gebruikersverklaring airco

u heeft als koper  recht op gebruik van een deel.


de buitengevel is   gezamelijk eigendom en  voor administratie en onderzoek mag een vve kosten in rekening bregen  om iets 
bij slechts 1 persoon te doen.