Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

panter22 - 13-10-2021 10:54:07
Geldzaken & Recht

Gebruikersverklaring airco

Voor dat stukje papier betaal je €200. of gaat het om de kosten die gemaakt moeten worden om de muur te herstellen als je gaat verhuizen.