Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ne
neodutchio - 14-10-2021 11:20:43
Vakantie & Reizen

Vodafone

Zijn die kosten berekend omdat u vergeten bent de telefoon uit te zetten of omdat er kosten gemaakt zijn doordat u de telefoon niet uit gezet heeft? daar zit nogal een verschil tussen namelijk.